โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาไม่แพงใน Los Angeles | Mentor Language Institute

ทำความรู้จักกับ MLI

MLI ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 ซึ่งได้ตั้งอยู่บน 2 แหล่งยอดนิยมคือ Westwood และ Hollywood สถาบันได้ช่วยและส่งเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนจากทั่วโลก

จ่ายน้อยกว่า เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า

จ่ายน้อยกว่า เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า

เราให้ความสำคัญ 2 ประการคือ "คุณภาพการศึกษา" และ "ราคา"

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารกับผู้คนจากทั่วโลก เราหวังว่านักเรียนต่างชาติจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของชั้นเรียนกับราคาที่เหมาะสม

ปัจจุบัน มีนักเรียนมากกว่า 17,000 คนที่จบการศึกษาจาก MLI

ปัจจุบัน มีนักเรียนมากกว่า 17,000 คนที่จบการศึกษาจาก MLI

เราเปิดสอน หลักสูตร ESL (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป 6 ทักษะ ได้แก่ ไวยากรณ์ การเขียน การอ่าน การฟัง การพูดและคำศัพท์) หลักสูตร TOEFL®, GRE®, GMAT®, IELTS ™ (สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนที่วิทยาลัย) TOEIC® และ Business English (สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)

มีนักเรียนจำนวนมาก ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในสหรัฐฯ เช่น UCLA, USC และ Santa Monica College


5 เหตุผลที่ควรเลือก MLI ข้อมูลบริษัท คลังรูปภาพ/วิดีโอ
Download Brochure
Contact Us