โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาไม่แพงใน Los Angeles | Mentor Language Institute

Mentor Language Institute

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
American College Education Inc.
[DBA : Mentor Language Institute (MLI)]
ประธานบริษัท
SEAN NOZAKI
สถานที่ตั้ง
【 WESTWOOD CAMPUS 】
10880 Wilshire Blvd., Suite 122
Los Angeles, CA, 90024
TEL: +1(310)887-0777

【 HOLLYWOOD CAMPUS 】
7080 Hollywood Blvd., Suite 314
Los Angeles, CA, 90028
TEL: +1(323)870-7102

【 Japan Office - School Alliance 】
Shinjuku Sumitomo Building 43F
2-6-1 Nishishinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0243 Japan
TEL :03-4570-0215

ปีที่ก่อตั้ง
2002
กองทุนสะสม
$1,400,000 (USD)
พันธกิจ
การจัดการศึกษา ส่งเสริมการสอน พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่
50 คน
หนังสือรับรองและสมาคม
ACCET
(The Accrediting Council for Continuing Education & Training)
BPPE
(Bureau for Private Postsecondary Education)
SEVP
(Student and Exchange Visitor Program)
TESOL
(Teaching English to Speakers of Other Languages)
CATESOL
NAFSA
(National Association for Foreign Student Affairs)

ดาวน์โหลด

บริการอื่นๆ

▶ การประกันชีวิตสำหรับนักเรียนต่างชาติ

更新日:

Copyright© Mentor Language Institute , 2021 All Rights Reserved.