โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาไม่แพงใน Los Angeles | Mentor Language Institute

ราคา

ราคา

① ค่าเรียน+② ค่าหอพัก+③ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หากท่านจัดหาที่อยู่อาศัยเอง ท่านไม่จำเป็นต้องจ่าย ② ค่าที่พัก
*ท่านสามารถ คลิก การคำนวณราคา เพื่อคำนวณราคาเบื้องต้น

① ค่าเรียน

ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระยะเวลาการเข้าพักของท่าน
ท่านเรียนที่ MLI นานเท่าไร ก็ยิ่งมีส่วนลดมากขึ้นเท่านั้น

① ค่าเรียน

รับการเสนอราคา↓

การคำนวณราคา

Q&A

Q: จะขอเปลี่ยนชั้นเรียน หลังจากเริ่มการเรียนไปแล้วได้หรือไม่
A: ได้ค่ะ

② ค่าที่พัก

เราสามารถจัดหาบ้านพักและหอพักสำหรับนักเรียนได้
เรามีบ้านพักแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับวัฒนธรรมอเมริกัน
หอพักเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเครือข่ายและเพื่อน

ราคาบ้านพัก
Placement Fee* : $300
Homestay (w/ 2 meals a day)
Private (Individual) Shared***
Deposit$200$200
1 week$436$384
2 weeks$872$768
3 weeks$1,308$1,152
4 weeks$1,580$1,452
8 weeks$3,160$2,904
12 weeks$4,740$4,356
ราคาค่าที่พัก
Placement Fee* : $270
Maintenance Fee : $100
(Less than 4 weeks $25/week)
Private (Individual) Shared (2 people) Quad (4 people)
Deposit$200$200$200
1 week$517$380$270
2 weeks$1,034$760$540
3 weeks$1,551$1,140$810
4 weeks$2,000$1,400$1,000
8 weeks$4,000$2,800$2,000
12 weeks$6,000$4,200$3,000

*ค่าธรรมเนียมการจองจะไม่สามารถคืนเงินได้
**ท่านจะได้รับค่ามัดจำคืนหลังจากย้ายออก
***หากท่านต้องการเข้าพักแบบแบ่งห้อง ท่านต้องอยู่กับผู้อื่นด้วย
****ราคาต่อสัปดาห์จะถูกเพิ่มหลังจาก 12 สัปดาห์แรก

※ห้องพักของท่านจะได้รับการดูแลจากบริษัท U.S. Support Service หรือตัวแทนอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพัก

③ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมด้านบน ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน $150
 • ค่าจัดส่งเอกสาร I-20 $120
 • ค่าดำเนินการ SEVIS $350 (จ่ายให้กับ SEVP)
 • ค่าหนังสือเรียน $150-240

**ไม่สามารถคืนได้
**ท่านมีวีซ่านักเรียน

ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างการชำระค่าเรียน ระหว่าง 4 สัปดาห์และ 48 สัปดาห์

1 เดือน/4 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียม $150
 • ค่าเรียน $1,172
 • ค่าที่พัก $1,520(Dormitory : Quad Rent + Placement Fee + Airport Pickup- oneway + Maintenance Fee)
 • รวม $2,842
1 ปี (48 สัปดาห์)
 • ค่าธรรมเนียม $150
 • I20 Shipping (FedEx): $120
 • SEVIS Fee: $350
 • รวม $9,648
 • ค่าที่พัก $12,520(Dormitory : Quad Rent + Placement Fee + Airport Pickup- oneway + Maintenance Fee)
 • รวม $22,788

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อเรา

Download Brochure
Contact Us