fbpx

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาไม่แพงใน Los Angeles | Mentor Language Institute

Mentor Language Institute

การคำนวณราคา

คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายการศึกษาของท่าน โดยการตอบคำถามด้านล่างนี้

① หลักสูตร

② ระยะเวลา (สัปดาห์)

※กรุณาเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการศึกษา (ท่านสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาได้หลังจา กที่เดินทางมาถึง) หากท่านสมัครเรียนหลักสูตรการศึกษาระยะยาว อัตราการลดราคาจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย
※กรุณากรอกระยะเวลา (ภายใน 1 - 48 สัปดาห์) ที่คุณต้องศึกษา"

③ ท่านต้องการวีซ่า F-1 หรือไม่


④ หอพัก


⑤ บริการรับ-ส่งจากสนามบิน

※เมื่อท่านเลือกพักที่หอพักหรือบ้านพัก จำเป็นต้องใช้บริการรับจากสนามบิน

更新日:

Copyright© Mentor Language Institute , 2020 All Rights Reserved.